Services

Routine checkup

 • Контолни прегледи
 • Залевање фисури кај млади трајни заби

Crown and Bridges

 • Порцелански коронки и мостови
 • Безметални коронки и мостови
 • Акрилатни тотални и парцијални протези
 • Скелетирани визил протези

Teeth whitening

 • Белеење на заби
 • Накит за заби (циркони)

Tooth Fillings

 • Естетски пломби
 • Бондирање

Implants and endodontics

 • Импланти
 • Ендодонтско лекување на заби
 • Лекување на млечни и млади трајни заби

Receding Gums

 • Чистење на меки и тврди наслаги
 • Обработка и лекување на воспалени непца
 • Екстракција (вадење) на заби
Scroll to top